Home Up Previous Forward

MLC-2000 i NSD-2000

MLC-2000 je moderni sustav za upravljanje dizalima koji je u cijelosti razvijen i proizveden u Drives-Controlu. Ovaj sustav, čija je kvaliteta dokazana brojnim primjenama tokom niza godina, moguće je korisitit za sve vrste standardnih i komfornih dizala, osobnih, teretnih i bolničkih dizala, kao i za uspinjače i ostalih sredstva vertikalnog transporta. Zbog svoje modularnosti i fleksibilnosti može se prilagoditi potrebama kupca.

NSD-2000 je sustav za nadzor rada dizala, razvijen u Drives-Controlu, koji omogućava lokalni i udaljeni nadzor procesa dizala u realnom vremenu s trenutačnim otkrivanjem nepravilnog rada. Može biti postavljen na standardno osobno računalo direktno povezano s sustavom upravljanja dizala ili povezano modemom preko telefonske linije. Može se koristiti za istovremeni nadzor više spojenih dizala. Osim MLC-2000 i NSD-2000 proizvoda Drives-Control nudi odgovarajuće inženjerske i implementacijske usluge.


Home Up Previous Forward